Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Wnioski do programu WiFi4EU zgłaszać mogą wyłącznie gminy

Wnioski do programu WiFi4EU zgłaszać mogą wyłącznie gminy

Email Drukuj PDF

Komisja Europejska pracuje nad uruchomieniem naboru do programu WiFi4EU, którego celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu w przestrzeni publicznej.

WiFi4EU ma zapewnić dostęp do sieci w miejscach takich jak: parki, place, biblioteki, ośrodki zdrowia itp. Dostęp realizowany będzie za pośrednictwem tzw. hotspotów WiFi, które mogą być uruchomione przez gminę, stowarzyszenie gmin, miasta na prawie powiatu.

W celu uzyskania dofinansowania beneficjenci będą zobowiązani do rejestracji na portalu prowadzonym przez Komisję Europejską. Zapisy będą prowadzone przez 6–8 tygodni, aby zapewnić beneficjentom wystarczająco dużo czasu na rejestrację przed ogłoszeniem zaproszenia do składania wniosków. Kolejność rejestracji nie ma wpływu na możliwość uzyskania dofinansowania.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/wnioski-do-programu-wifi4eu-zglaszac-moga-wylacznie-gminy

 

Projekty zrealizowane