Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Prawie 86 milionów złotych na e-administrację

Prawie 86 milionów złotych na e-administrację

Email Drukuj PDF

Cyfrowe zasoby geodezyjne, elektroniczny obieg dokumentów, digitalizacja zasobów archiwalnych, e – usługi w obszarze edukacji  - to wszystko będzie możliwe dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, z działania „Rozwój e-społeczeństwa”. W ramach konkursu na projekty związane z rozwojem e-administracji Zarząd Województwa przekaże prawie 86 mln złotych dla 19 wnioskodawców – gmin, powiatów oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W ramach konkursu przewidziano dotacje na rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-administracji (np. elektronicznych zamówień publicznych), e-kultury, systemów informacji przestrzennej, na aktualizację i rozwój zasobów danych przestrzennych. Wnioskodawcy mogli się także ubiegać o dofinansowanie projektów związanych z tworzeniem w instytucjach publicznych elektronicznego obiegu dokumentów i wdrożeniu podpisu elektronicznego. Wnioski mogły również dotyczyć digitalizacji zasobów kulturowych, archiwalnych czy naukowych oraz zapewnienia otwartego, cyfrowego dostępu do tych baz. Dotyczyło to choćby tworzenia bibliotek cyfrowych, ale także digitalizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogły się starać m.in. gminy i powiaty oraz jednostki działające w ich imieniu, jednostki administracji rządowej w województwie, instytucje kultury, uczelnie wyższe.

Więcej informacji:

http://www.sejmik.kielce.pl/item/59080-prawie-86-milionow-zlotych-na-e-administracje

 

Projekty zrealizowane