Redakcja „IT w Administracji” nagradza za wsparcie i rozwój Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej!

poniedziałek, 01 października 2018 11:30
Drukuj

25 października w trakcie pierwszego dnia Konwentu Informatyków Polski Wschodniej redakcja miesięcznika „IT w Administracji” wyróżni jednostki samorządu terytorialnego, które aktywnie wspierały i rozwijały Sieć Szerokopasmową Polski Wschodniej.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej to jedna z największych inwestycji teleinformatycznych w Europie. Dzięki temu projektowi dla 90 proc. mieszkańców oraz 100 proc. instytucji publicznych i przedsiębiorców Polski Wschodniej dostęp do Internetu stał się codziennością a nie - jak do tej pory bywało - luksusem. W ramach programu w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim oraz podkarpackim wybudowano regionalne sieci szkieletowe, stworzono 10 tys. km nowej sieci światłowodowej i ok. 1 tys. węzłów dystrybucyjnych.

Jako organizator spotkania i pierwszy w Polsce magazyn w całości poświęcony nowoczesnym technologiom informatycznym stosowanym w sektorze publicznym chcielibyśmy nagrodzić najbardziej zaangażowane jednostki biorące udział w rozwoju tego programu. Ponadto w trakcie tegorocznego Konwentu w sposób kompleksowy omówimy rolę, jaką odgrywa Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego i realizacji e-usług publicznych.

Rozdanie nagród odbędzie się podczas uroczystej kolacji, pierwszego dnia, tj. 25 października,
w Panieńszczyźnie k. Lublina.

Podczas dwóch dni Konwentu uczestnicy wezmą udział w profesjonalnych wykładach
i prelekcjach poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym IT w sektorze publicznym w trakcie, których dowiedzą się m.in.:

Więcej informacji:

http://www.kpw.itwadministracji.pl/