Projekt Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków Czwarta edycja 2019/2020

piątek, 11 października 2019 09:29
Drukuj

Serdecznie zapraszamy szkoły województwa świętokrzyskiego do udziału w czwartej edycji Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków.
W ramach projektu proponujemy różne formy doskonalenia związane z nauką programowania. Oferujemy również wsparcie dla szkół, które  chcą korzystać z bezpłatnej usługi Office 365 Education.

Tegoroczna edycja jest kontynuacją rozszerzoną o kolejne działania związane z nauką programowania, jak również w zakresie wykorzystania środków i narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego. Również w tym roku nasze działania adresowane są do nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i aktywnie uczestniczyć w procesie upowszechniania nauki programowania. Kolejnym adresatem projektu są szkoły, które włączając się w jego realizację, mogą aktywnie uczestniczyć w procesie popularyzacji informatyki i programowania poprzez prezentację własnej aktywności w tym obszarze. Jednym z celów projektu jest propagowanie nauki programowania wśród uczniów poprzez ich udział w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat” oraz w innych konkursach informatycznych prowadzonych na terenie kraju i poza jego granicami. Nauczycielom proponujemy udział w różnych formach doskonalenia związanych z nauką programowania. Uczestnikom szkoleń umożliwiamy wymianę doświadczeń w ramach sieci współpracy opartej na naszej platformie e-learningowej.

Jednym z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 jest rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. W nowej podstawie programowej informatyki wiele uwagi przywiązuje się także do umiejętności pracy zespołowej, w tym również wykorzystania usług dostępnych w chmurze internetowej. W związku z powyższym zapraszamy szkoły do udziału w programie wdrożenia bezpłatnej usługi Microsoft Office 365 Education. W poprzednich edycjach do wdrożenia przystąpiło siedemdziesiąt jeden szkół. Po przejściu procesu wdrożenia oraz związanych z nim szkoleń, czterdzieści jeden szkół otrzymało tytuł „Szkoły w chmurze Microsoft”. Również w tym roku planujemy objąć programem kolejne placówki, jednak przede wszystkim chcemy mocno wesprzeć szkoły, które już usługę wdrażają.

Więcej informacji: https://www.scdn.pl/index.php/projekty/projekty-krajowe/256-swietokrzyskiej-akademii-mlodych-informatykow