Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Konferencja: „Świętokrzyskie2010: Internet zmieni region”- 21 października 2010 r.

Konferencja: „Świętokrzyskie2010: Internet zmieni region”- 21 października 2010 r.

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w lipcu br. rozpoczęło w województwie świętokrzyskim realizację projektu SPINeR – Świętokrzyskie Partnerstwo dla Rozwoju, nad którym patronat sprawuje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Celem tego 2-letniego projektu jest wsparcie procesów rozwojowych województwa świętokrzyskiego poprzez zbudowanie sieci partnerów, skutecznie realizujących projekty i przedsięwzięcia wykorzystujące nowoczesne narzędzia teleinformatyczne.
Projekt wdrażać będzie innowacyjny proces wsparcia władz samorządowych i ich partnerów z sektora prywatnego oraz badawczo-rozwojowego we wspólnym budowaniu potencjału dla rozwoju gospodarki wiedzy na terenie województwa świętokrzyskiego. Intencją Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” jest bieżąca współpraca z regionalnym środowiskiem eksperckim. Bardzo istotne znaczenie będzie miało poparcie dla tego procesu przez samorządowe władze województwa  oraz udział w nim samorządów lokalnych.

Pierwszym z zaplanowanych wydarzeń związanych z realizacją projektu „SPINeR –Świętokrzyskie Partnerstwo dla Rozwoju”  jest regionalna konferencja:
Świętokrzyskie2010: Internet zmieni region, organizowana 21 października 2010r w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. W jej programie znajdą się prezentacje specjalistów poświęcone diagnozie stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie, informacje o nowych inicjatywach władz województwa i innych partnerów regionalnych w zakresie zapewnienia dostępu do Internetu oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.

 

Projekty zrealizowane