Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Województwo Świętokrzyskie w Projekcie ONE

Województwo Świętokrzyskie w Projekcie ONE

Email Drukuj PDF

W dniu 28.03.2012 roku została podjęta przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwała nr 1009/12, wyrażająca zgodę na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Partnerem Wiodącym a partnerami projektu ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption) realizowanego w ramach Programu INTERREG IVC (Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej). Projekt  ma na celu  wykazanie aktualnego stanu informatyzacji w regionie, analizę potrzeb jak też określenie kierunków działania i rozwoju w dziedzinie informatyzacji na lata 2014 – 2020.

Partnerami Projektu są:

 1. Piedmont Region (Włochy) – Leader;
 2. Eris@aisbl (Belgia);
 3. Manchester Digital Development Agency (UK);
 4. MFG – Public Innovation Agency for ICT and Media (Niemcy);
 5. Województwo Łódzkie (Poland);
 6. Regional Agency for Information and Internet Technologies (Francja);
 7. Office of the Commisioner for Electronic Communications (Cypr);
 8. INSIEL (Włochy);
 9. European Projects and  Management Agency (Czechy);
 10. Województwo Świętokrzyskie (Poland);
 11. CSI – Piemonte (Włochy);

 

Wykonanie Uchwały powierzono Marszałkowi Województwa Adamowi Jarubasowi.

 

Projekty zrealizowane