Konferencja w Manchesterze

piątek, 18 stycznia 2013 15:51
Drukuj

„W dniach 4-5 grudnia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie poświęcone realizacji projektu ONE – Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption, realizowanego
z Programu INTERREG IVC, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warsztat tematyczny, wizyta studyjna oraz spotkanie Komitetu sterującego miały miejsce w mieście Manchester, w Anglii. Organizatorem spotkania było Manchester Digital Development Agency (MDDA), instytucja działająca w ramach Rady Miasta Manchester.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w składzie :

1. Andrzej Sztokfisz – Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego,

2. Arkadiusz Bąk – Z-ca Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego

3. Justyna Jankowicz-Kowalska – specjalista ds. finansowych Projektu ONE.

W dniu 4 grudnia 2012 r. miały miejsce warsztaty tematyczne pt. Living Labs methodology and the use of Web 2.0 applications. Spotkanie odbyło się w siedzibie ratusza miasta Manchester. Otworzył je pan Dave Carter, przewodniczący MDDA. Spotkanie składało się
z szeregu prezentacji poświęconych dobrym praktykom z zakresu Żywych Centrów Innowacji
i wykorzystywania aplikacji Web 2.0 w mieście i regionie Manchester. Manchester jako pierwsze miasto w Wielkiej Brytanii stało się członkiem sieci ENOL, skupiającej Żywe Centra Innowacji. Prelegenci, wśród których znaleźli się członkowie MDDA, a także pracownicy Uniwersytetu w Manchesterze poruszyli tematykę funkcjonowania cyfrowej agencji rozwoju, infrastrukturę Internetu szerokopasmowego, a także zasady istnienia laboratorium MadLab.

Kolejną część spotkania stanowiła wizyta studyjna w Żywym Centrum Innowacji – MadLab.
W czasie wizyty, partnerzy projektu zapoznali się z zasadami organizacji i funkcjonowania laboratorium innowacji. Przewodnicząca instytucji przedstawiła prezentację oraz film obrazujący MadLab, a także oprowadziła uczestników po jego siedzibie, pokazując ciekawe przykłady wykorzystywania innowacyjnych technologii przez dzieci  i osoby dorosłe.

W dniu 5 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu. Zostały przedstawione prezentacje dotyczące prawidłowego rozliczania projektu i przygotowywania dokumentacji do kontroli II stopnia, a także dalszych prac do wykonania w projekcie.

Manager ds. komunikacji i rozpowszechniania w projekcie poinformowała o konieczność przygotowania się do udziału w  konferencji śródokresowej, która odbędzie się w Pradze 2013 r. Istnieje możliwość przesyłania prezentacji i referatów, które zostaną wygłoszone podczas spotkania i umieszczone w materiałach konferencyjnych. Zwróciła uwagę na promowanie projektu ONE, zawsze gdy jest to możliwe.