Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Pragi, w ramach konferencji śródokresowej projektu ONE oraz spotkania Komitetu Sterującego

Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Pragi, w ramach konferencji śródokresowej projektu ONE oraz spotkania Komitetu Sterującego

Email Drukuj PDF

W dniach 17-18 kwietnia 2013 r. odbyły się kolejne spotkania poświęcone realizacji projektu ONE – Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption, realizowanego z Programu INTERREG IVC, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji na stronie projektu:
www.e-swietokrzyskie.pl/one/

 

Projekty zrealizowane