Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Triestu (Włochy), w ramach realizacji projektu ONE na konferencję i warsztaty tematyczne, w dniach 11-12 lipca 2013 r

wtorek, 10 września 2013 07:44
Drukuj

W dniach 11-12 lipca 2013 r. odbyły się kolejne spotkania poświęcone realizacji projektu ONE – Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption, realizowanego w ramach  Programu INTERREG IVC, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wzięli w nich udział, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach: Andrzej Sztokfisz (Z-ca Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego), Tomasz Krawiec (Główny Specjalista Biura Społeczeństwa Informacyjnego).

Więcej informacji na stronie projektu:
www.e-swietokrzyskie.pl/one/