Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Postępowanie Zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych (SD) i elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz z usługą opieki autorskiej, dostawą sprzętu komputerowego

Postępowanie Zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych (SD) i elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz z usługą opieki autorskiej, dostawą sprzętu komputerowego

Email Drukuj PDF

Zamawiający, Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, iż unieważnił zamówienie którego przedmiotem jest zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych (SD) i elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz z usługą opieki autorskiej, dostawą sprzętu komputerowego dla projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:
http://bip.sejmik.kielce.pl/

 

Projekty zrealizowane