Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Wybór oferty w postępowaniu "Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego"

Wybór oferty w postępowaniu "Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego"

Email Drukuj PDF

11.02.2013 została ogłoszona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego” – część II zamówienia.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
http://bip.sejmik.kielce.pl/34-zamowienia-publiczne/2990-przetarg-nieograniczony-o-wartosci-powyzej-200-000-euro-ktorego-przedmiotem-jest-dostawa-sprzetu-oraz-podniesienie-bezpieczenstwa-systemow-i-sieci-jednostek-samorzadu-terytorialnego-wojewodztwa-swietokrzyskiego.html

 

Projekty zrealizowane