Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Podpisanie Umowy dla Zadania B2

Podpisanie Umowy dla Zadania B2

Email Drukuj PDF

Informujemy, że w dniu 14 marca 2013 roku została podpisana Umowa nr DOA.III.273.7.2013 z Wykonawcą „SPRINT Spółka Akcyjna” wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa sprzętu i podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” część II „Podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Więcej informacji na stronie projektu:
www.e-swietokrzyskie.pl/riijst/

 

Projekty zrealizowane