Wybór oferty w postępowaniu „Dostawa, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19’’”- II część zamówienia

poniedziałek, 20 maja 2013 15:17
Drukuj

W dniu 20.05.2013 została ogłoszona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest „Dostawa, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19’’” – część II zamówienia.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
http://bip.sejmik.kielce.pl/499-postepowania-prowadzone-w-oparciu-o-prawo-zamowien-publicznych/3150-przetarg-nieograniczony-o-wartosci-powyzej-200-000-euro-ktorego-przedmiotem-jest-dostawa-rozladunek-i-montaz-szaf-ognioodpornych-oraz-szaf-serwerowych-rack-19-w-ramach-projektu-e-swietokrzyskie-rozbudowa-infrastruktury-informatycznej-jst.html