Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Podpisanie Umowy dla szaf RACK 19''

Podpisanie Umowy dla szaf RACK 19''

Email Drukuj PDF

Informujemy, że w dniu 11 czerwca 2013 roku została podpisana Umowa nr DOA.III.273.53.2013 z Wykonawcą Centerit Sp. z o.o. wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19’’” – część II zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Łączna kwota usług, które będą wykonane w ramach umowy: 153 061,20 zł  (brutto).

 

Projekty zrealizowane