Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Podpisanie Umowy dla szaf ognioodpornych

Podpisanie Umowy dla szaf ognioodpornych

Email Drukuj PDF

Informujemy, że w dniu 13 czerwca 2013 roku została podpisana Umowa nr DOA.III.273.52.2013 z Wykonawcą Gunnebo Polska Sp. z o.o. wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19’’” – część I zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Łączna kwota usług, które będą wykonane w ramach umowy: 227 304,00 zł (brutto

 

Projekty zrealizowane