Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Przekazanie SIWZ do zadania „Budowa i wdrożenie SIPWŚ” potencjalnym Wykonawcom

Przekazanie SIWZ do zadania „Budowa i wdrożenie SIPWŚ” potencjalnym Wykonawcom

Email Drukuj PDF

Dnia 15 lutego 2013 roku przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą zadania, p.n.: „Budowa i wdrożenie SIPWŚ”, pięciu potencjalnym Wykonawcom wyłonionym w drugim etapie postępowania.
12 marca 2013 r. - termin składania zapytań do dokumentacji przetargowej;
3 kwietnia 2013 r. - planowany termin składania ofert przetargowych.
Obecnie Zespół ds. realizacji Projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” jest na etapie udzielania odpowiedzi Wykonawcom.

 

Projekty zrealizowane