Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ)”.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta nr 3 złoszona przez:

GISPartner Sp. z o.o.
Rynek Ratusz 10,
50-106 Wrocław

Więcej informacji na stronie projektu:
www.e-swietokrzyskie.pl/sipws/

 

Projekty zrealizowane