Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Wybór Głównego Wykonawcy Projektu SIPWŚ

Wybór Głównego Wykonawcy Projektu SIPWŚ

Email Drukuj PDF

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, wykonując Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18.07.2013 roku o sygnaturze KIO 1631/13, w tym po dokonaniu wszystkich czynności w nim nakazanych, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej „ustawą”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta nr 2 złożona przez:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o.
Aleja Tysiąclecia 11,
82-300 Elbląg

Więcej informacji na stronie projektu:
www.e-swietokrzyskie.pl/sipws/

 

Projekty zrealizowane