Instalacja telekomunikacyjna w nowych budynkach

poniedziałek, 04 marca 2013 15:03
Drukuj

Weszły w życie zmienione przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dzięki temu nowe budynki wielorodzinne będą wyposażone w instalację telekomunikacyjną umożliwiającą szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz możliwość odbioru cyfrowych programów telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości.

Więcej informacji na stronie projektu:
sspw.umws.pl