40 mln euro w konkursie na sieci dostępowe w Polsce Wschodniej

piątek, 19 kwietnia 2013 12:15
Drukuj

Podczas konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego Rafał Sukiennik, zastępca dyrektora programów ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego poinformował, że w maju PARP ogłosi konkurs, by rozdysponować środki unijne na wsparcie budowy sieci dostępowych w pięciu województwach, w których jest realizowany program budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW).

Więcej informacji na stronie projektu:
sspw.umws.pl