Jesteś tutaj: Aktualności » II spotkanie członków Regionalnej Grupy Roboczej ds. wspierania reintegracji migrantów projektu Re-Turn
 
 

Aktualności

II spotkanie członków Regionalnej Grupy Roboczej ds. wspierania reintegracji migrantów projektu Re-Turn

W dniu 10 stycznia 2013 roku w Hotelu „Leśny Dwór” w Kielcach, odbyło się drugie spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej ds. wspierania reintegracji migrantów, realizowane przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu pn.: Regions benefitting from returning migrants – Re-Turn (Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów).

 

Projekt realizowany jest od maja 2011 roku, w ramach Programu dla Europy Środkowej Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Grupy Roboczej, reprezentujący: Politechnikę Świętokrzyską, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Kielce, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Świętokrzyską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy, Centrum Kształcenia Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Partner Stowarzyszony Projektu) oraz Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową. W spotkaniu uczestniczyli także reprezentanci powiatowych urzędów pracy w: Starachowicach, Kielcach, Opatowie, Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Skarżysku – Kamiennej, Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz przedstawiciele drugiego polskiego partnera projektu – Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

 

Tematem przewodnim konferencji było omówienie międzynarodowych i regionalnych narzędzi projektu wspierających reintegrację migrantów.

 

Uczestnicy spotkania zapoznali się z wynikami warsztatów dla migrantów i przedsiębiorców oraz wywiadów z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu z terenu Województwa Świętokrzyskiego. Ponadto zaprezentowane zostały rezultaty analiz dotyczących aktualnego stanu migracji regionalnej, struktury gospodarczej regionu oraz identyfikacji wykształcenia, umiejętności, potrzeb i oczekiwań migrantów.

W trakcie spotkania dokonano identyfikacji potrzeb migrantów oraz diagnozy funkcjonowania, finansowania i problematyki kształtowania regionalnych inicjatyw, działań, lub narzędzi  wsparcia.       

 

Przedstawione zostały działania pilotażowe wykonywane na rzecz projektu, wśród których najważniejsze zadanie ma pełnić Punkt Pierwszego Kontaktu. Jego celem będzie utrzymywanie kontaktu telefonicznego, elektronicznego i osobistego z migrantami oraz grupowanie i rozpowszechnianie wszelkich informacji dotyczących wspierania migracji. Ponadto zaprezentowana została zasada działania infolinii dla migrantów funkcjonująca pod numerem 800 888 998, strona internetowa (www.e-swietokrzyskie.pl/re-turn) oraz elektroniczny panel  informacyjny zlokalizowany przy Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 

Uczestniczący w konferencji ekspert zewnętrzny projektu, Pan Paweł Warszycki z Hanzeatyckiego Instytutu Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Rostocku w Niemczech, zaprezentował trendy migracyjne będące wynikiem badań on-line oraz dotychczasowe osiągnięcia i rezultaty działań projektu. Zaproszony ekspert przeprowadził także dyskusję na temat poprawy funkcjonowania i wprowadzenia nowych działań i procedur na rzecz wsparcia reintegracji migrantów.

 

 
Jesteś naszym 011404 gościem
 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2020
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
 
Re-Turn
Regionalne korzyści
płynące z powrotu migrantów
 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu dla Europy Środkowej
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Re-Turn postrzega powrót migrantów jako kluczowy czynnik dla innowacyjnego rozwoju regionalnego i tym samym tworzy nowe usługi i narzędzia aby ułatwić im start w rodzinnych stronach.