Jesteś tutaj: Aktualności » Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach zaprasza w październiku 2013 roku chętnych, w tym osoby które powróciły z pracy zagranicznej, na cykl bezpłatnych warsztatów i zajęć aktywizacyjnych:
 
 

Aktualności

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach zaprasza w październiku 2013 roku chętnych, w tym osoby które powróciły z pracy zagranicznej, na cykl bezpłatnych warsztatów i zajęć aktywizacyjnych:

3 października 2013, godz. 09.00-14.00: „Autoprezentacja w procesie poszukiwania pracy – dokumenty aplikacyjne i rozmowa kwalifikacyjna” – zajęcia aktywizacyjne

Warsztaty mają na celu wyposażenie uczestników w informacje dotyczące sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Omawiane są rola, budowa i rodzaje życiorysów zawodowych oraz struktura listu motywacyjnego. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się również, czym jest rozmowa kwalifikacyjna i jak należy się do niej przygotować, o co może zapytać pracodawca oraz jak wystrzegać się najczęściej popełnianych błędów.

8 października 2013, godz. 9.00-13.00: ,,Jak nowocześnie i skutecznie poszukiwać pracy?” – zajęcia aktywizacyjne

Zajęcia adresowane do osób, które chcą poznać metody poszukiwania pracy oraz dowiedzieć się, które z nich są najbardziej skuteczne. Poszukiwanie pracy wymaga dużo czasu, zaangażowania, energii i kreatywności dlatego warto korzystać z technik aktywnych, ponieważ zwiększają one szanse na podjęcie zatrudnienia. Dotarcie do ofert na ukrytym rynku pracy wymaga podjęcia określonych działań…jakich? Odpowiedź uzyskasz na zajęciach.

10 października 2013, godz. 10.00-13.00: „Własna firma – pomysł na pracę, pomysł na życie” – porada grupowa

Celem warsztatu jest uświadomienie uczestnikom, iż na sukces planowanego przedsięwzięcia oprócz pomysłu oraz analizy rynku mają wpływ osobiste warunki przedsiębiorcy. Autoanalizie powinny podlegać predyspozycje, wiedza techniczna, umiejętności menedżerskie, potrzeby i wartości, a także zainteresowania. Za pomocą różnego rodzaju ćwiczeń indywidualnych i grupowych uczestnicy na zajęciach mają okazję poznać atuty jakie powinna posiadać osoba prowadząca własną firmę. Ponadto warsztat został wzbogacony indywidualnym badaniem pn. „Przewodnik po samoocenie przedsiębiorczości” oraz prezentacją filmu dydaktycznego pt. „Czy nadaję się na przedsiębiorcę”.

21 października 2013, godz. 10.00-12.00:„Wracam na rynek pracy – co muszę wiedzieć” – spotkanie informacyjne

Chcąc znaleźć pracę, należy dokonać analizy lokalnego rynku pracy, na którym planuje się poszukiwać zatrudnienia. Pomoże to ocenić własne szanse na zatrudnienie poprzez porównanie informacji o potrzebach i wymaganiach pracodawców z tym, co osoba poszukująca zatrudnienia może zaoferować. Spotkanie ma na celu przekazanie informacji na temat aktualnej sytuacji na świętokrzyskim rynku pracy, a także wskazania trendów rozwojowych obserwowanych w skali całego kraju. Uczestnicy podczas spotkania mają okazję poznać źródła informacji o wolnych miejscach pracy, zasady rynku pracy oraz prognozy dotyczące zawodów nadwyżkowych i deficytowych.

24 października 2013, godz. 10.00-13.00: „Stres – czy to brzmi groźnie?” – porada grupowa

Celem zajęć jest wsparcie uczestników w radzeniu sobie ze stresem spowodowanym bezrobociem, zwiększenie świadomości na temat własnej reakcji na stres oraz nabycie praktycznych umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom jego działania.

25 października 2013, godz. 09.00-12.00: „Asertywność – jak budować pozytywne relacje” – porada grupowa

Zachowania asertywne to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy, wartości bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie lekceważąc rozmówców. Ludzie asertywni potrafią powiedzieć ,,nie”, bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku. Dzięki tym zajęciom uczestnik zdobędzie umiejętności, które pomogą mu sięgać po to czego pragnie, bronić się przed nachalnymi prośbami, swobodnie wyrażać swoje zdanie.

30 października 2013, godz. 10.00-12.00: „Wyznaczaj, planuj, działaj – o skutecznym osiąganiu celów” – zajęcia aktywizacyjne

Praca stanowi integralną część życia każdego człowieka, dlatego ważne jest, aby czerpać
z niej nie tylko korzyści materialne ale także radość i satysfakcję. Istotne jest więc, aby robić to co sprawia przyjemność, ciekawi i rozwija. Warsztat adresowany jest do wszystkich, którzy zastanawiają się nad wyborem lub zmianą kierunku kształcenia, miejsca pracy lub zawodu. Prezentowane wskazówki i techniki pomogą podjąć właściwą decyzję dotyczącą kariery zawodowej – wyznaczyć cel, mądrze zaplanować i zacząć działać. Uczestnicy zajęć mają możliwość praktycznego przećwiczenia poznanych metod, tak aby potem móc zastosować je w życiu.

31 października 2013, godz. 10.00-14.00:„Zacznij od najważniejszego – poznaj siebie” – porada grupowa

Warsztat skierowany do osób, które chcą lepiej poznać siebie, własną osobowość, zainteresowania, umiejętności i zdolności, a więc opracować bilans zasobów przydatnych podczas poszukiwania własnego miejsca na rynku pracy. Świadomość posiadanych mocnych stron, a także znajomość obszarów, które należy jeszcze rozwijać gwarantuje sukces na rynku pracy.

 

Zapisy odbywają się poprzez kontakt osobisty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Kielcach, ul. Witosa 86, lub telefoniczny (tel. 041 36 41 610).

Tematyka oraz terminy zajęć mogą ulec zmianie ze względu na możliwość dostosowania ich do potrzeb klientów

 
Jesteś naszym 011404 gościem
 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2020
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
 
Re-Turn
Regionalne korzyści
płynące z powrotu migrantów
 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu dla Europy Środkowej
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Re-Turn postrzega powrót migrantów jako kluczowy czynnik dla innowacyjnego rozwoju regionalnego i tym samym tworzy nowe usługi i narzędzia aby ułatwić im start w rodzinnych stronach.