Jesteś tutaj: Aktualności » Międzynarodowa konferencja partnerów projektu w Kielcach
 
 

Aktualności

Międzynarodowa konferencja partnerów projektu w Kielcach

W dniach 11-13 września 2013 roku w Hotelu Binkowski w Kielcach, odbyła się międzynarodowa konferencja projektu Re-Turn, realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu dla Europy Środkowej Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Swoją obecnością, spotkanie zaszczycili członkowie Zarządu Województwa: Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak, którzy powitali zebranych gości i dokonali oficjalnego otwarcia obrad.

 

Pan Kazimierz Kotowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że projekt jest dowodem otwarcia regionu na myślenie nastawione na wartości człowieka, a nie na tworzenie dóbr materialnych. Dodał, że bez odpowiednich ludzi trudno jest budować postęp, kreować nowe wizje i nowoczesny obraz regionu.

 

Celem konferencji była prezentacja efektów działań pilotażowych, jakie zostały wykonane w siedmiu krajach Europy oraz dyskusja na temat stworzenia międzynarodowej strategii i regionalnych planów działań wspierających reintegrację migrantów, wykorzystanie ich potencjału, doświadczenia i kompetencji dla rozwoju regionów i krajów biorących udział w projekcie. W ramach testowanych działań pilotażowych uruchomione zostały tematyczne strony internetowe, międzynarodowe infolinie, punkty informacyjne oraz przeprowadzane są spotkania szkoleniowo-informacyjne dla migrantów, przedsiębiorców i instytucji rynku pracy.

 

Pan Grzegorz Orawiec Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej poinformował, że konferencja jest kolejnym krokiem projektu Re-Turn realizowanego od maja 2011 roku, którego założeniem jest zapobieganie odpływowi kadr oraz wypracowanie mechanizmów wsparcia zachęcających migrantów do powrotu. Temu celowi ma służyć między innymi wymiana doświadczeń z partnerami z Czech, Węgier, Austrii, Niemiec, Słowenii i Włoch, u których problem migracji jest również zauważalny.

 

W otwartej części konferencji wzięli udział przedstawiciele: Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Ochotniczych Hufców Pracy, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Powiatowego oraz Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, Krajowej Organizacji Wspierania Inicjatyw Bezrobotnych, Stowarzyszenia Forum Pracodawców, Urzędu Miasta i Gminy Chęciny, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Statystycznego, Kieleckiego Parku Technologicznego, Urzędu Miasta Kielce, Politechniki Świętokrzyskiej, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i świętokrzyskich Funduszy: Pożyczkowego oraz Poręczeniowego.

 

Pan Robert Nadler, przedstawiciel lidera projektu Regionalnego Instytutu Geografii w Lipsku, zaznaczył, że projekt wydatnie wspiera rozwój regionalny i rekompensuje odpływ kadr, który nastąpił po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dodał, że największy ruch osobowy zauważalny jest pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i Niemcami, a działania pilotażowe testowane przez projekt w Województwie Świętokrzyskim, będą mogły być wdrażane w innych regionach kraju.

 

Prof. dr hab.Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w swoim wystąpieniu podkreślił niebezpieczeństwa i konsekwencje wynikające z odpływu ludności. Podkreślił szanse jakie projekt wnosi dla regionu zagrożonego wyludnieniem, realizowane poprzez dwukierunkowe działania na rzecz zapobiegania odpływowi potencjału ludzkiego, a jednocześnie zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego osobom powracającym w rodzinne strony.

 

W  trakcie konferencji odbyły się dwie wizyty studyjne, podczas których goście zwiedzili centrum Kielc, Muzeum Dialogu Kultur, Wzgórze Zamkowe, siedzibę Młodzieżowego Biura Pracy OHP, zabytki Chęcin oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, wraz z budynkiem Biobanku w Podzamczu.

 

 

 

 
Jesteś naszym 011404 gościem
 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2020
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
 
Re-Turn
Regionalne korzyści
płynące z powrotu migrantów
 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu dla Europy Środkowej
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Re-Turn postrzega powrót migrantów jako kluczowy czynnik dla innowacyjnego rozwoju regionalnego i tym samym tworzy nowe usługi i narzędzia aby ułatwić im start w rodzinnych stronach.