Jesteś tutaj: Aktualności » III spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej już za nami
 
 

Aktualności

III spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej już za nami

W dniu 17 lutego 2014 roku w Hotelu Binkowski  w Kielcach pod hasłem „Świętokrzyskie – czy jesteśmy gotowi na powroty migrantów?” odbyło się III spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej ds. wspierania reintegracji migrantów oraz instytucji pośredniczących na regionalnym rynku pracy, zorganizowane przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji przez Województwo Świętokrzyskie, międzynarodowego projektu partnerskiego „Re-Turn”.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy i powiatowych oddziałów instytucji zajmujących się doradztwem sieci EURES, władze Świętokrzyskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, przedstawiciele Urzędu Miasta Kielce, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Urzędu Statystycznego w Kielcach i Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

 

Głównym założeniem trzeciego już spotkania członków Regionalnej Grupy  Roboczej było przedstawienie dotychczasowych efektów międzynarodowych działań pilotażowych projektu, jak również uzyskanie deklaracji jej uczestników do kontynuacji działań wspierających migrację powrotną w regionie po zakończeniu realizacji projektu Re-Turn.

 

Zaproszonych  gości powitała i tym samym otworzyła spotkanie Pani  Jolanta Zwierzchowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast Pan Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i jednocześnie Koordynator Projektu, zaprezentował przewidziane w „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” działania wspierające powracający kapitał ludzki w kolejnej perspektywie  finansowej. Obecną sytuację demograficzną województwa świętokrzyskiego na tle Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska migracji, zaprezentowała w swoim wystąpieniu Pani Aneta Królik ze Świętokrzyskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Kielcach, a Pan Przemysław Kowalczyk będący  przedstawicielem partnera stowarzyszonego projektu, w swojej prezentacji omówił inicjatywy wspierające migrantów i  współpracę publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy w ramach sieci EURES.  W trakcie spotkania wystąpienie pt. „OHP –partner w integracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” miała również Pani Renata Wicha, Zastępca Komendanta Świętokrzyskiej Komendy OHP.

 

Uczestnicy spotkania aktywnie uczestniczyli w panelach dyskusyjnych po każdej z prezentacji
i z chęcią podjęli dyskusję na temat wypracowania narzędzi wspierających i ułatwiających zatrudnienie migrantów przez regionalnych pracodawców poprzez zaangażowanie się w realizację wspólnego projektu.

 

Projekt ”Regions benefitting from returning migrants – Re-Turn” (Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów), współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej 2007-2013.

 

PL_re-turn-prezentacja_ G_Orawiec

Prezentacja_OHP

prezentacja_USKielce 

 

 

 
Jesteś naszym 011404 gościem
 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2020
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
 
Re-Turn
Regionalne korzyści
płynące z powrotu migrantów
 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu dla Europy Środkowej
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Re-Turn postrzega powrót migrantów jako kluczowy czynnik dla innowacyjnego rozwoju regionalnego i tym samym tworzy nowe usługi i narzędzia aby ułatwić im start w rodzinnych stronach.