Jesteś tutaj: Aktualności » Międzynarodowe warsztaty projektu „Re-Turn” i wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli
 
 

Aktualności

Międzynarodowe warsztaty projektu „Re-Turn” i wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli

Kazimierz Kotowski, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowkiego Województwa Świętokrzyskiego, wezmą udział w dwudniowej wizycie studyjnej w Brukseli, organizowanej w dniach 2-3 kwietnia br. przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli i partnerów międzynarodowego projektu pn. „Re-Turn - Regions benefitting from returning migrants”. Spotkania będą miały na celu wypracowanie wspólnej polityki na rzecz maksymalizacji zysków płynących z ruchu re-emigracyjnego i ich wpływu na skalę bezrobocia w regionach państw Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację projektu.

Podczas pierwszego dnia wizyty, w siedzibie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Partnerów projektu zaprezentują swoje dotychczasowe osiągnięcia, jak również przedstawią propozycję wdrożenia w regionach Europy „Transnarodowej strategii reintegracji reemigrantów”. Gościem spotkania będzie Anna Platonova z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Brukseli, która wygłosi prezentację pn. „Zaangażowanie społeczności narodowych na obczyźnie  jako elementu procesu remigracyjnego”. Doświadczenia Polski związane ze zjawiskiem migracji przedstawi Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ i jednocześnie Koordynator projektu ze stronu Województwa Świętokrzyskiego.

Kolejny dzień obrad z udziałem m.in.: Arkadiusza Bratkowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego, Janusza Gałęziaka, Radcy Ministra w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, Szymona Pogorzelskiego oraz Pani Iwony Gańko, przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej.odbędzie się w siedzibie Domu Polski Wschodniej, a tematyka wystąpień dotyczyć będzie zagadnień wsparcia polityki wzrostu zatrudnienia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Strategii Europa 2020.

 
Jesteś naszym 011404 gościem
 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2020
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
 
Re-Turn
Regionalne korzyści
płynące z powrotu migrantów
 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu dla Europy Środkowej
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Re-Turn postrzega powrót migrantów jako kluczowy czynnik dla innowacyjnego rozwoju regionalnego i tym samym tworzy nowe usługi i narzędzia aby ułatwić im start w rodzinnych stronach.