Jesteś tutaj: O projekcie
 
 

O projekcie

Po 1989 roku Europa Środkowa przeszła przez ważne polityczne, ekonomiczne i socjalne zmiany, których uwieńczeniem było wejście wielu krajów Europy Środkowej do Unii Europejskiej podczas pierwszej dekady XXI wieku. Przystąpienie do europejskiej przestrzeni przyśpieszyło wzrost gospodarczy tych krajów i otworzyło rynek przepływów migracyjnych przez Europę, w szczególności Europę Środkową.

Z drugiej strony statystyki pokazują gotowość ludzi do powrotu do swoich krajów, jednak proces ten jest często związany z istotnymi problemami reintegracji, pomijając migrantów powracających do swoich krajów celem wspierania regionalnego rozwoju regionalnego. Szacuje się, że około 50% z tych migrantów powinna powrócić do swoich krajów w ciągu 10 lat - co stanowi ogromny potencjał dla rozwoju regionalnego, głównie dzięki kompetencjom zawodowym i socjalnym, które uzyskali oni przebywając za granicą.

Główne działania projektu Re-Turn związane są z rozwojem i realizacją usług w celu wsparcia migrantów w ich chęci do powrotu, promowania reemigracji jako źródła innowacyjnego rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla utrzymania kapitału ludzkiego. Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie wspólnych strategii, nowej polityki wsparcia, narzędzi i usług w regionach partnerskich dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Działania w ramach projektu Re-Turn koncentrują się na:

 1. Rozwijaniu, dzieleniu się, testowaniu i wdrażaniu nowych polityk wsparcia, narzędzi i usług w regonach partnerskich w zakresie promocji migracji powrotnych dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.
 2. Powrocie wykształconych imigrantów do ich rodzinnych stron. Dzięki temu zrekompensowania strat kapitału ludzkiego w poprzednich okresach.
 3. Zagospodarowania potencjału powracających migrantów, zwłaszcza ich kompetencji międzykulturowych, językowych jak również zwiększonej elastyczności działania. 

Główne efekty (rezultaty):

 1. Internetowa platforma wizualizacji reintegracji.
 2. Zestaw narzędzi  metodami i instrumentami powrotów zakończonych sukcesem.
 3. Podręcznik z ponadnarodowymi wspólnymi zasadami planowania i narzędziami zarządzania.
 4. Stworzenie narzędzi i usług przyciągających migrantów.
 5. Międzynarodowa strategia na rzecz „przyciągania” i reintegracji migrantów.

Grupy docelowe:

 1. Władze regionalne i instytucje rynku pracy.
 2. Firmy szkoleniowe i doradztwa zawodowego.
 3. Stowarzyszenia przedsiębiorców i Instytucje otoczenia biznesu.
 4. Grupy Społeczne reprezentujące migrantów.
 
Jesteś naszym 011404 gościem
 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2020
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
 
Re-Turn
Regionalne korzyści
płynące z powrotu migrantów
 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu dla Europy Środkowej
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Re-Turn postrzega powrót migrantów jako kluczowy czynnik dla innowacyjnego rozwoju regionalnego i tym samym tworzy nowe usługi i narzędzia aby ułatwić im start w rodzinnych stronach.