Jesteś tutaj: O projekcie » Cele i założenia
 
 
Cele i założenia

Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie wspólnej strategii, nowej polityki wsparcia oraz narzędzi i usług wprowadzanych w regionach partnerskich na rzecz zachęcenia migrantów do powrotu.

Projekt zakłada rozpoczęcie szeroko zakrojonej dyskusji politycznej oraz włączenie zagadnień dotyczących migracji powrotnych, do listy priorytetów politycznych, uwzględniając potrzeby wszystkich zainteresowanych stron.

Projekt postrzega także powrót migrantów jako kluczowy czynnik dla innowacyjnego rozwoju regionalnego, oraz utrzymania kapitału ludzkiego i przeciwdziałania „drenażowi mózgów” w Europie Środkowej.

Migracja powrotna często negatywny wydźwięk. Ci, którzy wracają, uważani są za osoby, którym nie udało się znaleźć odpowiedniej pracy, są mało kreatywne, piętnowane za brak kwalifikacji i skuteczności. W wielu regionach powracający traktowani są jako problem społeczny. Dlatego jednym z celów projektu jest zmiana niekorzystnego wizerunku migranta,  którego doświadczenie i wiedzę zdobytą w czasie pracy zagranicznej należy  wykorzystać  w regionach jako dopływ kapitału.
W ramach projektu, uwaga zostanie zwrócona na wzmocnienie możliwości zatrudnienia dla osób powracających. Bardzo ważnym dla udanej reintegracji jest uzyskanie lepszej wiedzy na temat kompetencji, innowacyjności, umiejętności, oczekiwań i wiedzy migrantów, w celu odpowiedniego dopasowania do potrzeb biznesowych i regionalnych strategii rozwoju.

W tym celu wykonany zostanie szereg analiz identyfikujących  miedzy innymi bariery na jakie natrafiają migranci po powrocie do kraju oraz przyczyny emigracji z regionu.
Zakładane jest zainteresowanie współpracą przy realizacji projektu władz regionalnych, instytucji rynku pracy i doradztwa zawodowego, stowarzyszeń przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji społecznych reprezentujących migrantów.
Termin realizacji projektu to 36 miesięcy: od 1 maja 2011 do 30 kwietnia 2014 roku.

 
Jesteś naszym 011404 gościem
 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2020
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
 
Re-Turn
Regionalne korzyści
płynące z powrotu migrantów
 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu dla Europy Środkowej
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Re-Turn postrzega powrót migrantów jako kluczowy czynnik dla innowacyjnego rozwoju regionalnego i tym samym tworzy nowe usługi i narzędzia aby ułatwić im start w rodzinnych stronach.