Jesteś tutaj: O projekcie » Działania
 
 
Działania

Działania projektu są ściśle powiązane z zadaniami wykonywanymi na rzecz reintegracji migrantów, mają także dać odpowiedź na kilka pytań badawczych, które zostały określone w trakcie jego powstawania:

  • kto należy do (potencjalnych) powracających migrantów?,
  • jakie działania polityczne należy podjąć w celu przyciągnięcia wykształconych migrantów ?,
  • w jaki sposób można efektywnie spowodować powrót migrantów, jak wykorzystać ich aktywność dla regionu rodzinnego?
  • jak spowodować zmianę negatywnego  nastawienia społeczeństwa do powracających migrantów?.

W trakcie realizacji projektu zakładane jest wykonanie zadań: - organizacja regionalnych warsztatów i szkoleń dla migrantów, przedsiębiorców oraz instytucji pośredniczących,

  • organizacja międzynarodowej konferencji projektu w Kielcach,
  • wykonanie szeregu analiz identyfikujących bariery i zagrożenia  dla powracających, wskazujących potrzeby i oczekiwania migrantów, określających strukturę gospodarczą oraz stan migracji regionalnej,
  • utworzenie regionalnej strony internetowej,
  • udział w międzynarodowych seminariach i wyjazdach studyjnych, w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, - funkcjonowanie elektronicznego panelu informacyjnego oraz infolinii, - powstanie Punktu Pierwszego Kontaktu dla regionalnych migrantów,
  • utworzenie Regionalnej Grupy Roboczej ds. wspierania reintegracji,
  • przeprowadzenie serii wywiadów biznesowych z instytucjami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcami z terenu Województwa Świętokrzyskiego.
 
Jesteś naszym 011404 gościem
 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2020
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
 
Re-Turn
Regionalne korzyści
płynące z powrotu migrantów
 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu dla Europy Środkowej
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Re-Turn postrzega powrót migrantów jako kluczowy czynnik dla innowacyjnego rozwoju regionalnego i tym samym tworzy nowe usługi i narzędzia aby ułatwić im start w rodzinnych stronach.