Jesteś tutaj: O projekcie » Regionalna Grupa Robocza
 
 
Regionalna Grupa Robocza

Regionalna Grupa Robocza ds. wspierania reintegracji migrantów w regionie świętokrzyskim, rozpoczęła działalność na rzecz projektu Re-Turn, w dniu 9 maja 2012 roku.

Jednym z najważniejszych zadań Grupy jest zapewnienie lepszego przepływu informacji oraz koordynacja i konsultowanie działań podejmowanych w ramach realizacji projektu.

Do kluczowej roli zespołu, należy zbadanie kierunków i możliwości aktywnej pomocy dla migrantów i wspólne wypracowanie narzędzi likwidujących bariery dla skutecznej kapitalizacji powracających.

Skoncentrowanie prac Grupy na konkretnych obszarach, pozwala na pogłębioną analizę systemu wdrażania działań oraz uzyskania lepszych efektów realizacji projektu pod kątem ich skuteczności, trwałości oraz współmierności do zmieniającej się sytuacji społeczno –gospodarczej w regionie świętokrzyskim.

W spotkaniach Grupy, biorą udział przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (partnera stowarzyszonego projektu), Urzędu Miasta Kielce, Politechniki Świętokrzyskiej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej oraz Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Tematy prac zespołu stanowią forum wymiany informacji i koncentrują się na obszarach wpływu wiedzy oraz doświadczenia zawodowego migrantów na rozwój regionalnej innowacji, likwidacji barier, wypracowania strategii politycznej na rzecz wsparcia migrantów, zdefiniowania dotychczasowych i koordynacji kolejnych działań oraz narzędzi wsparcia realizowanych na rzecz migracji.

 
Jesteś naszym 011404 gościem
 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2020
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
 
Re-Turn
Regionalne korzyści
płynące z powrotu migrantów
 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu dla Europy Środkowej
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Re-Turn postrzega powrót migrantów jako kluczowy czynnik dla innowacyjnego rozwoju regionalnego i tym samym tworzy nowe usługi i narzędzia aby ułatwić im start w rodzinnych stronach.