Jesteś tutaj: O projekcie » Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach jako regionalny partner stowarzyszony
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach jako regionalny partner stowarzyszony

We wrześniu 2011 roku, Marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski i dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Andrzej Lato, podpisali list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektu Re-Turn. Zrealizowana została tym samym jedna z najważniejszych zasad projektu, jaką jest angażowanie do współpracy wykwalifikowanych instytucji zajmujących się badaniem i analizowaniem rynku pracy, międzynarodowym przepływem pracowników oraz pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją która gromadzi, opracowuje, aktualizuje i upowszechnia informacje przydatne dla projektu oraz współpracuje z powiatowymi urzędami pracy, co ma duże znaczenie przy realizacji wieku zadań. Współpraca ze specjalistami Wojewódzkiego Urzędu Pracy gwarantuje  osiągnięcie najwyższego poziomu działań, których efekty będą miarodajne i czytelne dla wszystkich partnerów projektu.

 
Jesteś naszym 011404 gościem
 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2020
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
 
Re-Turn
Regionalne korzyści
płynące z powrotu migrantów
 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu dla Europy Środkowej
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Re-Turn postrzega powrót migrantów jako kluczowy czynnik dla innowacyjnego rozwoju regionalnego i tym samym tworzy nowe usługi i narzędzia aby ułatwić im start w rodzinnych stronach.