Aktualności

Informacja o protokołach z posiedzeń KS

Informuję, że protokoły z posiedzeń Komitetu Sterującego projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST", które odbyły się w dniach:
2015-03-24
2015-10-21
2015-12-10
2016-12-14
2017-04-06
są dostępne po zalogowaniu, w zakładce: Pliki i dokumenty/Komitet Sterujący.

 

Aktualizacja składu Komitetu Sterującego

Zgodnie z Regulaminem Prac Komitetu Sterującego informuję, że skład Komitetu Sterującego Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego” uległ zmianom personalnym. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził zaproponowane zmiany Uchwałą nr 2555/17 w dniu 10 maja 2017 roku, skan uchwały będzie dąstępny na BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 


Strona 1 z 13

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego