Posiedzenie Komitetu Sterującego 19 sierpnia 2014

W związku z realizacją prac w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zapraszam na posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy ul. Paderewskiego 34 A w Kielcach w dniu 19 sierpnia 2014 (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej (V piętro, pokój 53).

Posiedzenie przewiduje omówienie stanu realizacji projektu.

Prosimy o punktualne przybycie.

 

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30