Aktualizacja składu Komitetu Sterującego

Zgodnie z Regulaminem Prac Komitetu Sterującego informuję, że skład Komitetu Sterującego Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego” uległ zmianom personalnym. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził zaproponowane zmiany Uchwałą nr 2555/17 w dniu 10 maja 2017 roku, skan uchwały będzie dąstępny na BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego