Informacja o protokołach z posiedzeń KS

Informuję, że protokoły z posiedzeń Komitetu Sterującego projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST", które odbyły się w dniach:
2015-03-24
2015-10-21
2015-12-10
2016-12-14
2017-04-06
są dostępne po zalogowaniu, w zakładce: Pliki i dokumenty/Komitet Sterujący.

 

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego