Spotkanie Komitetu Sterującego Projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

25 marca  2011 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu
„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
Spotkaniu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Świercz.
Na zebraniu omówiono aktualny stan prac nad projektem ze szczególnym uwzględnieniem zadania: „Dostawa i wdrożenie systemów EOD i PD wraz z serwerami”.

Kolejne zebranie Komitetu Sterującego zaplanowano na 25.04.20111.

 

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego