Spotkanie Komitetu Sterującego Projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 15-04-201115 kwietnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu
„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
Spotkaniu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Świercz.
Na zebraniu omówiono aktualny stan prac nad projektem:

  • Harmonogram podpisywania umów dla zadania A1 „Wykonanie projektów i rozbudowa sieci LAN dla 59 JST”
  • Omówienie harmonogramu realizacji Projektu.
  • Uzasadnienie wyboru trybu dla postępowania przetargowego dla zdania D „Dostawa i wdrożenie systemów EOD i PD wraz z serwerami”.


Kolejne zebranie Komitetu Sterującego zaplanowano na 16 maja 2011 roku o godzinie 11:00.

 

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego