Posiedzenie Komitetu sterującego 16 maja 2011

Informujemy, iż posiedzenie Komitetu Sterującego projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST" odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w dniu 16 maja 2011 r. o godzinie 11.00 w Sali nr 104.

Program Komitetu przewiduje :

  • Omówienie harmonogramu realizacji dla zadania A1 „Wykonanie projektów i rozbudowa sieci LAN dla 59 JST”
  • Omówienie harmonogramu realizacji Projektu.
  • Omówienie warunków dla postępowania przetargowego dla zdania D „Dostawa i wdrożenie systemów EOD i PD wraz z serwerami”.

Prosimy o punktualne przybycie.

 

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego