Aktualności

Spotkanie KS

Szanowni Państwo ,

W związku z koniecznością akceptacji  założeń do specyfikacji warunków zamówienia do dokumentacji niezbędnej do przekazania do II części postępowania przetargowego uruchomionego w  trybie ograniczonym: Zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych (SD) i elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz z usługą opieki autorskiej, dostawą sprzętu komputerowego dla projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zapraszam na spotkanie Komitetu Sterującego .

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu  Wojewódzkiego  przy Al. IX Wieków Kielc 3 w dniu  17.04.2012 (wtorek) od godziny 8.30 w Sali Konferencyjnej – nr 10 ( Okrąglak ) .

Program posiedzenia przewiduje:

  • Przyjęcie Protokołu z posiedzenia KS 11.04.2012 r.
  • Akceptacja założeń  do specyfikacji warunków zamówienia oraz projektu umowy z Wykonawcą .
  • Podsumowanie.

Prosimy o punktualne przybycie.

 

Z poważaniem

Monika Świercz

 

Posiedzenie Komitetu Sterującego 11 kwiecień 2012r.

Szanowni Państwo ,

W związku z realizacją prac w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zapraszam na posiedzenie Komitetu Sterującego projektu.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w dniu 11 kwietnia 2012 r. (środa) o godzinie 13.00 w Sali nr 104.

Program posiedzenia przewiduje między innymi :

  • Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 24 października 2011 roku.
  • Przedstawienie dokumentacji niezbędnej do II części postępowania przetargowego uruchomionego w  trybie ograniczonym: Zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych (SD) i elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz z usługą opieki autorskiej, dostawą sprzętu komputerowego dla projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.
  • Podsumowanie zadania na Wykonie sieci LAN w Jednostkach oraz Dostawę aktywnych urządzeń sieciowych.
  • Omówienie stanu realizacji pozostałych zadań projektowych.

 

Zaproszenie zostało przesłane do JST,  również w tradycyjnej formie papierowej .

 

Pragnę również przypomnieć, iż należy uzupełnić  Pełnomocnictwa dla osób, które uczestniczyły w poprzednich posiedzeniach Komitetu Sterującego, a nie posiadały i stosownego upoważnienia. Informuję, że wzór dokumentu został umieszczony na stronie projektu : http://www.e-swietokrzyskie.pl/riijst .

 


Strona 8 z 13

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego