Aktualności

Posiedzenie Komitetu Sterującego 24 października 2011

Informujemy, iż posiedzenie Komitetu Sterującego projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST" odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w dniu 24 października 2011 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 104.

 

Spotkanie Komitetu Sterującego 29 lipca 2011 roku

W związku z odwołaniem złożonym do Krajowej Izby Odwoławczej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na:

Zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych (SD) i elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz z usługą opieki autorskiej,  dostawą sprzętu komputerowego, dla projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

Nr referencyjny DOA.III.272.1.712011 z dnia 12.07.2011 złożonego przez Firmę Comarch S.A, w trybie pilnym zapraszam na spotkanie Komitetu Sterującego projektu.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 3 w dniu  29.07.2011 ( piątek ) o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej - I piętro.

Program posiedzenia przewiduje:

  • Przyjęcie Protokołu z posiedzenia KS 21.07.2011 r.
  • Informacje o stanie realizacji zadań projektowych.
  • Omówienie zmiany warunków dla postępowania - „Dostawa i wdrożenie systemów EOD i PD wraz z serwerami” .
  • Podsumowanie.

Ze względu  na ograniczenia czasowe związane z trybem postępowania przed KIO proszę o priorytetowe potraktowanie spotkania.

Zaproszenie zostało przesłane do JST,  również w tradycyjnej formie papierowej .

 

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji .

 

 

Z poważaniem

Monika Świercz

Kierownik Projektu

"e-świętokrzyskie  Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST "

 


Strona 9 z 13

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego