Aktualności

Posiedzenie Komitetu Sterującego

25 stycznia 2011 r. odbyło się kolejne robocze, posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Spotkaniu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Świercz.

Na zebraniu omówiono aktualny stan prac nad projektem.

 

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego

W dn. 23 marca 2010 r. na pierwszym posiedzeniu zebrał się Komitet Sterujący Projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, podczas którego wybrani zostali: Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz Komitetu Sterującego. Komitet Sterujący, przyjął także Regulamin Prac Komitetu Sterującego.

 


Strona 13 z 13

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego