Aktualności

Posiedzenie Komitetu Sterującego 27 marzec 2013

W związku z realizacją prac w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zapraszam na posiedzenie Komitetu Sterującego projektu. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc 3 w dniu 27 marca 2013 r. (środa) o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Komisji Problemowych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, pokój 452.

Posiedzenie przewiduje omówienie stanu realizacji zadania „Zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych (SD) i elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu i usługą opieki autorskiej w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

 

Prosimy o punktualne przybycie.

 

Posiedzenie Komitetu Sterującego 21 grudzień 2012

Szanowni Państwo,

W związku z zadaniami realizowanymi w ramach Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, w tym w szczególności koniecznością zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zadania D, dotyczącego zakupu
i wdrożenia systemów dziedzinowych (SD) i obiegu dokumentów (EOD),
zapraszam na kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 21 grudnia br. w Sali 104 (bud. C2) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad.

Początek spotkania – godz. 10.00

Porządek obrad:

1)     Przyjęcie porządku obrad.
2)     Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komitetu Sterującego z dnia 06.11.2012 r.
3)     Informacja o pytaniach złożonych przez Wykonawców w ramach drugiego etapu procedury przetargowej dla zadania D.
4)     Przedstawienie propozycji zmian do dokumentacji przetargowej, w tym do SIWZ.
5)     Pozostałe informacje związane z realizacją projektu.
6)     Informacje o zmianach organizacyjnych w Komitecie Sterującym.
7)     Dyskusja i wnioski.
8)     Podsumowanie i zakończenie obrad Komitetu.

 


Strona 5 z 13

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego