Uruchomione postępowania

W dniu 12.06.2014 został ogłoszony przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: „Informatyzacja wybranych procesów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”. Szczegóły postępowania dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: http://bip.sejmik.kielce.pl/499-postepowania-prowadzone-w-oparciu-o-prawo-zamowien-publicznych/3844-przetarg-nieograniczony-o-wartosci-powyzej-207-000-euro-ktorego-przedmiotem-jest-informatyzacja-wybranych-procesow-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-swietokrzyskiego.html

W dniu 09.07.2014 został ogłoszony przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”. Szczegóły postępowania dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: http://bip.sejmik.kielce.pl/499-postepowania-prowadzone-w-oparciu-o-prawo-zamowien-publicznych/3884-przetarg-nieograniczony-o-wartosci-powyzej-207-000-euro-ktorego-przedmiotem-jest-dostawa-sprzetu-komputerowego-i-oprogramowania.html

W dniu 11.07.2014 został ogłoszony przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Powiatu Koneckiego". Szczegóły postępowania dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: http://bip.sejmik.kielce.pl/499-postepowania-prowadzone-w-oparciu-o-prawo-zamowien-publicznych/3889-przetarg-nieograniczony-o-wartosci-powyzej-207-000-euro-ktorego-przedmiotem-jest-rozbudowa-infrastruktury-teleinformatycznej-powiatu-koneckiego.html

 

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego