Spotkanie Forum skarbników Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

W dniu 9 września 2014 r. (wtorek),  od godz. 10.00 przedstawiciele  Urzędu Marszałkowskiego oraz wykonawcy zadania „Zakup i wdrożenie Systemów Dziedzinowych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego, w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”” Firmy Zeto Software wezmą udział w spotkaniu Forum skarbników Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w  Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78 (sala Świerkowa).
Dyskusja na spotkaniu dotyczyć będzie głownie kwestii wdrożeniowych.

 

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego