Postępowanie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - złożone oferty

W dniu 15 września 2014 roku upłynął termin składania ofert w postępowaniu którego przedmiotem jest "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania" (Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: DOA.III.272.1.38.2014). Oferty złożyło 9 Wykonawców. Komisja przetargowa ocenia złożone oferty.

 

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego