Zaliczka do faktur za etap 4 zadania D

Informujemy, ze w dniu wczorajszym do Partnerów zostały przesłane (skany i wersje papierowe) faktur dotyczących 4 etapu zadania „zakup i wdrożenie Systemów Dziedzinowych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego”.

W związku z powyższym Partnerzy którzy chcą otrzymać zaliczkę w dniu 9 kwietnia 2015 r powinni złożyć dokumenty o zaliczkę do Biura Społeczeństwa Informacyjnego do dnia 19 marca 2015r.

 

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego