Umowa Koncept

Informujemy, że w dniu 10 czerwca 2015 roku została podpisana Umowa nr DOA.III.273.38.2015 z Wykonawcą Koncept Sp. z o.o. wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”.

Łączna kwota zamówienia w ramach umowy:  4 025 005,26 zł  (brutto).

Więcej tutaj:

 

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego