Konferencja Świętokrzyskie w geoprzestrzeni i e - usługach

29 lipca 2015 roku odbyła się konferencja pn."Świętokrzyskie w geoprzestrzeni i e - usługach" organizowana przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Głównym celem spotkania, było podpisanie pomiędzy wszystkimi Jednostkami Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego Porozumienia o współdziałaniu w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, pn. „System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (SIPWŚ).

W konferencji wzięli również udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pan Arkadiusz Bąk, przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ oraz Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, którzy zaprezentowali tematykę związaną z możliwościami wykorzystania środków pochodzących z funduszy unijnych w nowym okresie programowania. Kierownik Projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" Pani Monika Świercz zaprezentowała systemy informatyczne wdrażane w ramach Projektu.

 

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego