Obowiązująca uchwała

Informuję, że w dniu 19 sierpnia 2015 roku podjęto Uchwałę nr 615/15  Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

Proszę zatem w Wyjaśnieniu dot. płatności oraz we Wniosku o płatność w punkcie nr 7 stosować w/w uchwałę.

 

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego