Rozliczenie Partnerów

Szanowni Państwo,

W związku z zakończoną dostawą sprzętu do jednostek objętych umową nr DOA.III.273.81.2015 z dnia 05 października 2015 roku oraz wystawieniem Państwu faktur przez wykonawcę – NET COM proszę Partnerów Projektu o składanie wniosków o refundację do 20.11.2015 r.

Partnerzy, którzy złożą wniosek po tym terminie nie zostaną rozliczeni w roku 2015 co może skutkować niekwalifikowalnością wydatków.

Wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami (oczywiście wszystko w dwóch egzemplarzach) powinien wpłynąć na sekretariat Biura Społeczeństwa Informacyjnego (lub do pokoju nr 19) siedzibą przy ul. Sienkiewicza 78; Budynek BEST WESTERN Grand Hotel, IV piętro.

 

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego