Ogłoszenia

Umowa Koncept

Informujemy, że w dniu 10 czerwca 2015 roku została podpisana Umowa nr DOA.III.273.38.2015 z Wykonawcą Koncept Sp. z o.o. wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”.

Łączna kwota zamówienia w ramach umowy:  4 025 005,26 zł  (brutto).

Więcej tutaj:

 

Uruchomione postępowanie

W dniu 03.06.2015 został ogłoszony przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: „Dostawa sprzętu informacyjnego i szaf serwerowych dla JST”. Szczegóły postępowania dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: http://bip.sejmik.kielce.pl/499-postepowania-prowadzone-w-oparciu-o-prawo-zamowien-publicznych/4456-przetarg-nieograniczony-o-wartosci-powyzej-207-000-euro-ktorego-przedmiotem-jest-dostawa-sprzetu-informatycznego-i-szaf-serwerowych-dla-jst.html

 
Więcej artykułów…


Strona 6 z 58

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego